Przesyłając swoje zapytanie, zgadzasz się na przesyłanie informacji handlowej przez #myway Joanna Zioło na podany przeze Ciebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, jak również na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez #myway Joanna Zioło:

 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 1) Administratorem danych jest #myway Joanna Zioło z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 29/82, 80-257 Gdańsk, 2) Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów przetwarzania, 5) Przysługuje mi prawo do odwołania w każdym czasie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złożenie do #myway Joanna Zioło pisemnego oświadczenia.

 

Create your account