Jak się zachowujemy? A jak powinniśmy?

myway, zmiana pracy, praca, rekrutacja, rozmowa kwalifikacyjna, star, share, pytania behawioralne

Jak można poznać człowieka w godzinę? Otóż, nie można. Ale można dowiedzieć się, jak może zachowywać się mierząc z wyzwaniami w przyszłości – tej niedalekiej również. Ba, nawet przede wszystkim. Bo im dalej w las, tym nasza moc przewidywania jest słabsza, bo czas zmienia – wzmacnia kompetencje, uczy nowych wzorców zachowań, pozwala pracować nad sobą. Do tej pory jednak kluczem rekrutacyjnym jest stwierdzenie, że najlepszym predykatorem przyszłych zachowań, są zachowania przeszłe w podobnych sytuacjach!

Co to znaczy? Że jeśli rekruter Cię pyta o daną kompetencję czy przykład sytuacji, to z dużym pradopodobieństwem możesz przypuszczać, że takie rzeczy dzieją się na stanowisku, o którym rozmawiasz i z jakiegoś powodu jest to ważne dla tego stanowiska, czy może problematyczne nawet obecnie.

Zdaj sobie sprawę ze swojej roli w organizacji

Twoje stanowisko przyczynia się do dochodów firmy w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

  • większe zyski dla firmy (pochodzące np. ze sprzedaży, utrzymywania relacji z klientem, tworzenia projektów które klienci kupują, etc.)
  • większe oszczędności (znajdowanie tańszych dostawców, eliminowanie niepotrzebnych kosztów, pomysły na inne operacje niż dotychczas, które sprawiają że firma wydaje mniej pieniędzy na zaopatrzenie, produkcję, obsługę klienta, etc.)
  • unikanie strat (wszystko co wiąże się z mniejszą ilością strat w produkcji, obsłudze klienta, mniejszą ilością reklamacji ze strony klienta, dbaniem o reputację firmy, unikaniem pozwów sądowych, unikaniem odpływu klientów do konkurencji).

Gdyby nie generowało przychodu (pośrednio czy bez), pewnie zostałoby zredukowane.

Wywiad behawioralny

Mając tą świadomość, możemy konkretnie i szczegółowo zaprezentować swoje działania (zachowania) na obecnym stanowisku i pokazać ich wpływ na działanie organizacji (czyli zastosujemy tzw język korzyści).

Rekruter, by poznać jak się zachowujesz, czyli jak w praktyce wykorzystujesz swoje zasoby, będzie chciał poznać konkrety:

  • STAR – sytuacja, zadanie, akcja, rezultat
  • SHARE – sytuacja, przeszkody, akcja, rezultat, ocena
  • Lejek – pogłębianie i doszczegóławianie systematyczne

Warto pomyśleć o sytuacjach, albo ostatnich, albo tych, które najlepiej prezentują daną kompetencję, i z których jesteś szczególnie dumny. By odpowiednio zaprezentować swoje kompetencje, warto przywołać z pamięci:

  • Szczegóły sytuacji i jaką rolę pełniła Twoja osoba,
  • Przeszkody, z którymi trzeba było sobie poradzić i jak Ci się to udało,
  • Czy jest coś, co z perspektywy czasu zrobiłbyś/zrobiłabyś inaczej,
  • Jaką lekcję wyciągnąłeś/ wyciągnęłaś z tej sytuacji.

Popraktykujmy!

Wybierając którąś w powyżej wsppomnianych technik odpowiedź na pytanie

Rekruter

Czy możesz podać przykład sytuacji, w której Twoje zachowanie świadczyło o wielkim opanowaniu?

PS. Uśmiechnij się! Patrz z nadzieją w przyszłość. Mostowa cafe, moje magiczne miejsce w Krakowie, 2019.

Create your account