rozwój osobisty, wartości, cel, rozwój, inspiracje
rozwój osobisty

Bez samoświadomości i autorefleksji ani rusz….

Bardzo rzadko udaje nam się zatrzymać. Czasu mało, rzeczy do zrobienia coraz więcej, a doba na złość wcale się nie wydłuża. A bez tego nie ma dystansu, żeby spojrzeć na tematy obiektywniej, konstruktywniej. Zdarza Ci się analizować swoje wybory? Autopilot też działa w oparciu o pewne algorytmy. Wartości. Wiecie, że jest nauka o nich? Aksjologia!

Cel ludzkich dążeń? Sens życia?

Każdy na pewno ma w głowie swoją poznawczą definicję wartości. Poniżej natomiast znajduje się próba usystematyzowania tego dość szerokiego pojęcia.

Encyklopedia Zarządzania

Można wyróżnić trzy kategorie definicji wartości:
– W sensie psychologicznym, gdzie będą to wewnętrzne cele każdego człowieka, jego przeżycia, które są zgodne z jego przekonaniami, samooceną lub oceną innych ludzi.
– W ujęciu socjologicznym jako wartości wyznawane przez jednostkę, jej cele, które są ogólnie zgodne i akceptowalne przez społeczeństwo.
– Definicje kulturowe mówią o wartości jako o pożądanych dobrach, sądach i przekonaniach, które postrzegane są jako kryterium określające zachowanie jednostki wśród grupy.

Owe cele są niezwykle ważne, gdyż ludzie stając w obliczu niedookreślonych, otwartych dylematów lub sytuacji, w których nie ma zdefiniowanej procedury postępowania, kierują się nimi naturalnie. Patrząc z tej perspektywy na ludzi i ich zachowania, można stwierdzić, że każda grupa jest zbiorem wartości.

Odważysz się sprawdzić, jak bardzo znasz siebie?

Nieraz łatwiej nam powiedzieć, że ta ruda jest wredna niż zajrzeć w siebie i uargumentować swoje zachowanie.

  • Otwórz poniższy pdf. Zapoznaj się z wymienionymi wartościami. Oczywiście ta tabela nie wyczerpuje wszystkich wartości, o których możemy mówić w kontekście naszego życia. Jeżeli już na pierwszy rzut oka widzisz, że czegoś brakuje, po prostu uzupełnij, dopisz.
  • Wypisz 10 najważniejszych.
  • Teraz uszereguj je od 1 do 10 (1 = najważniejsza). W momencie gdy nie jesteś pewien, która wartość jest dla Ciebie ważniejsza, możesz użyć bardzo prostego sposobu. Porównując do siebie dwie wartości wyobraź sobie, jaka sytuacja może reprezentować każdą z nich i wtedy zastanów się, którą sytuację byś wolał. Czyli na przykład gdybym nie wiedziała czy dla mnie ważniejsza jest przygoda czy rozwój, wyobraziłabym sobie takie sytuacje: przygoda to wyjazd do Azji, spontaniczny, tylko z biletami tam i z powrotem a rozwój to studia MBA. Preferowana przez Ciebie sytuacja przedstawia ważniejszą dla Ciebie wartość. W ten sposób bardzo łatwo możesz określić, która wartość jest w Twojej hierarchii wyżej.

Hierarchia wartości – było łatwo?

Teraz, kiedy wybrałeś już 10 najważniejszych w Twoim życiu wartości i nadałeś im odpowiednie priorytety, spróbuj… jeszcze raz zawęzić tę listę – tak, aby na kartce pozostało tylko 5 wartości, które są dla Ciebie absolutnie nadrzędne. Co o nich myślisz?

Wiedza to mądrość.

Mając taką wiedzę – można dużo łatwiej zrozumieć swoje zachowania. Ma to też swoje przełożenie na relacje między ludźmi – wspólne wartości to wspólne cele, a grając do tej samej bramki mamy nastawienie współpracujące. Natomiast konfliktów można szukać tam, gdzie to się rozmija, bo każda strona będzie starała się realizować swoje założenia.

Związki to jeden aspekt. Jeśli ona chce założyć rodzinę, a on chce kariery zawodowej. Praca? W większości przypadków wartości są określane przez założycieli lub kadrę zarządzającą najwyższego szczebla i – jak wskazują badania naukowe oraz doświadczenie ­– w celu obniżenia rotacji firmy powinni zatrudniać ludzi, których osobiste wartości są spójne z wartościami firmy. Ich zbieżność zwiększa bowiem szansę długofalowej współpracy oraz zaangażowanie zatrudnionych pracowników, jednocześnie zmniejszając ich zamiar odejścia.


PS. Zatrzymaj się. Zastanów. Podziwiaj. I tańcz – jak ta malutka. Kąty Rybackie, 2018.