Czy Ty swoją pracę chociaż lubisz? Dlaczego?

motywacja, satysfakcja, zadowolenie, potencjał, talent, praca marzeń, oferty pracy, zmiana pracy, kariera, awans

W świetle najnowszego raportu Staples, to poważne pytanie. Mówi się, „rób, co kochasz, a nie przepracujesz ani dnia”. Okazuje się, że 9% Europejczyków może pozytywnie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast raport Mindspace pokazuje, że może na tym zaważyć samo miejsce pracy!

Dlaczego chcesz zmienić pracę?

Pojawia się zatem pytanie o to, co determinuje naszą miłość do tego, co robimy. W Polsce, przy wyborze pracy młodzi stawiają na wynagrodzenie i świadczenia pozapłacowe. Coraz ważniejszą rolę odgrywa również elastyczność godzin i formy pracy, a także lokalizacja, które to całościowo wpływają na równowagę między pracą a życiem osobistym.”Seniorzy” patrzą wygląd miejsca, ergonomię, ale i status za tym idący.

Jest to ciekawe, bo wszystko, o czym wspominam powyżej, to czynniki zewnętrzne (a opcji jest wiele i możesz o nich przeczytać tu). I żaden z nich nie odnosi się do zadań i treści pracy, która to według powiedzenia ma determinować to, czy pracujemy, czy nie.

Czy zatem źle lokujemy uczucia? Odpowiedź wydaje się jest oczywista:

InnPoland

Osoby pomiędzy 18 a 48 rokiem życia według badań mają zmienić pracę średnio 12 razy. I zmiana wpływa na wzrost zadowolenia pracy. Często jednak nie trwa to zbyt długo. 34 proc. pracowników czuje wypalenie już po pół roku. 

Jak tego uniknąć?

Przede wszystkim trzeba pracować zgodnie ze swoim profilem – wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Pomagają w tym testy psychologiczne (Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy, Inwentarz Motywacji Osiągnięć). Dzięki nim określimy nasze cechy osobowościowe i temperamentalne, motywację i jak one wpływają na naszą orientację zawodową i zachowania zawodowe, a także typ i sposób wykonywania czynności, jak i preferowane środowisko działania. Dopasowanie do tego zakresu zadań powoduje zadowolenie z pracy, poczucie jej sensu i swojego rozwoju.

Pierwszy krok do satysfakcjonującego życia zawodowego, to porządny rachunek sumienia. Analiza SWOT pomoże zbudować Ci tą świadomość. Jeśli nie odrobisz tej lekcji, rekruter to zweryfikuje. Może Cię zapytać o obowiązki, które najchętniej wykonujesz, a które mniej lubisz. Albo o to, co sprawia, że chętnie przychodzisz do pracy. Albo jakie cele rozwojowe dla siebie stawiasz na nabliższy rok, w jakich obszarach chcesz się rozwijać. Sukces też wiele powie, o tym, co sprawia, że jesteś dumny, co uważasz za osiągnięcie. Warto pochylić się też nad wartościami – te są już bardziej uniwersalne, bo są nasze i z nami wchodzą do środowiska pracy, a jak są spójne z tymi obranymi przez pracodawcę, tym łatwiej się współpracuje. Jak to się mówi „great minds think the same”.


PS. Zdjęcie własne, Malta 2018. Patrz przez pryzmat miłości. 🙂

Create your account